Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP333
Název záměru: Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli v ArcelorMittal Ostrava a.s.
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaKunčice nad Ostravicí
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 25.10.2011 08:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská č.p. 689, 707 02 Ostrava Kunčice
IČ oznamovatele: 45193258
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: MZP333_oznameni.zip (24972 kB) - 08.02.2011 09:42:30
Informace o oznámení: MZP333_infOznam.pdf (70 kB) - 08.02.2011 09:42:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2011
Závěry zjišťovacího řízení: MZP333_zjistovaci.zip (2006 kB) - 18.04.2011 06:34:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
28.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP333_posudek.pdf (4137 kB) - 14.07.2011 12:06:05
Informace o posudku: MZP333_infPosudek.pdf (68 kB) - 14.07.2011 12:06:05
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
18.08.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP333_inf1VP.pdf (59 kB) - 12.08.2011 12:24:55
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP333_zapis1VP.pdf (83 kB) - 25.10.2011 07:20:07
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP333_zaveryStan.pdf (147 kB) - 25.10.2011 07:20:42
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: