Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1149
Název záměru: Umístění mořírny v hlavní výrobní hale Válcoven trub Chomutov a.s.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/22
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovChomutovChomutov I
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.06.2021 08:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Válcovny trub Chomutov, a.s., Tovární 629, 430 01 Chomutov
IČ oznamovatele: 22774645
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 07.06.2021
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: ULK1149_oznameni.zip (25944 kB) - 06.05.2021 11:25:32
Informace o oznámení: ULK1149_infOznam.zip (146 kB) - 07.05.2021 06:34:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2021
Datum nabytí právní moci: 20.07.2021
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1149_zjistovaci.pdf (1776 kB) - 18.06.2021 08:14:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK1149_infZjistovaci.pdf (56 kB) - 18.06.2021 08:14:37
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: