Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9187
Název záměru: Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011 - 2020; změna záměru - ukončení hornické činnosti
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekBrušperkBrušperk
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekFryčoviceFryčovice
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekFrýdek-MístekChlebovice
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekFrýdek-MístekFrýdek
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekFrýdek-MístekLysůvky
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekFrýdek-MístekLískovec u Frýdku-Místku
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekHukvaldyRychaltice
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekKrmelínKrmelín
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekPalkovicePalkovice
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekPaskovPaskov
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekStaříčStaříč
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekSviadnovSviadnov
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekŘepištěŘepiště
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekŽabeňŽabeň
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaHrabová
Poznámka: Původní zařazení záměru_ bod 2.1 (Těžba uhlí nad 100 000 t/rok) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění účinném do 31. 10. 2017 jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. c) tohoto zákona. Zařazení záměru od 1. 11. 2017, kdy nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je bod 81 (Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená hlubinná těžba, hlubinná těžba).
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 18.05.2018 13:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OKD, a. s., Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
IČ oznamovatele: 26863154
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 09.04.2017
Zpracovatel oznámení: Macháček Milan RNDr.
Text oznámení záměru: OV9187_oznameni.zip (54530 kB) - 15.03.2017 08:40:25
Informace o oznámení: OV9187_infOznam.pdf (172 kB) - 13.03.2017 15:02:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.06.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV9187_zjistovaci.pdf (322 kB) - 02.06.2017 14:41:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9187_infZjistovaci.zip (5599 kB) - 02.06.2017 14:41:57
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Macháček Milan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 11.02.2018
Text dokumentace: OV9187_dokumentace.zip (69740 kB) - 18.09.2017 07:55:57
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV9187_prepracovana.zip (67726 kB) - 08.01.2018 14:02:35
Informace o dokumentaci: OV9187_infDokumentace.pdf (119 kB) - 08.01.2018 14:03:40
Vrácení dokumentace: OV9187_vraceni.zip (3600 kB) - 05.12.2017 15:18:29
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Štancl Luboš, Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV9187_posudek.zip (5474 kB) - 18.05.2018 13:09:52
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
26.02.2018
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV9187_inf1VP.pdf (108 kB) - 22.02.2018 14:20:36
Zápis z 1. veřejného projednání: OV9187_zapis1VP.pdf (81 kB) - 18.05.2018 13:04:13
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.05.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9187_zaveryStan.zip (308 kB) - 18.05.2018 13:03:11
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: