Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1746
Název záměru: Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaHrabová
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaNová Bělá
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.04.2013 08:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA, Sirotčí 1145/7, 703 86 Ostrava
IČ oznamovatele: 00002739
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 28.03.2013
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1746_oznameni.zip (15993 kB) - 07.03.2013 08:41:14
Informace o oznámení: MSK1746_infOznam.pdf (243 kB) - 08.03.2013 07:36:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1746_zjistovaci.zip (1281 kB) - 18.04.2013 08:34:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1746_infZjistovaci.pdf (119 kB) - 18.04.2013 08:34:33
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: