Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9150
Název záměru: Mobis Lamp Shop CZ
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínMošnovMošnov
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 25.05.2015 11:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TAKENAKA EUROPE GmbH - organizační složka, Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 64355535
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 21.02.2015
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Štancl Luboš, Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
24.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.04.2015
Text dokumentace: OV9150_dokumentace.pdf (7545 kB) - 16.01.2015 14:11:19
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV9150_prepracovana.zip (359 kB) - 20.03.2015 15:54:57
Přílohy k dokumentaci: Vyjádření dotčených
OV9150_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (6346 kB) - 19.01.2015 15:13:14
Rozptylová studie
OV9150_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (1946 kB) - 19.01.2015 15:13:53
Rozptylová studie - mapová příloha
OV9150_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (30902 kB) - 19.01.2015 15:14:18
Hluková studie
OV9150_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (3782 kB) - 19.01.2015 15:14:38
Posouzení vlivů na veřejné zdraví
OV9150_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (1302 kB) - 19.01.2015 15:14:58
Informace o dokumentaci: OV9150_infDokumentace.pdf (143 kB) - 20.03.2015 15:57:02
Vrácení dokumentace: OV9150_vraceni.pdf (97 kB) - 06.03.2015 14:17:04
OV9150_vraceni.zip (1954 kB) - 06.03.2015 14:18:18
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tylčer Jiří Ing.,CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
24.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.04.2015
Text posudku: OV9150_posudek.zip (668 kB) - 20.03.2015 15:59:19
Informace o posudku: OV9150_infPosudek.pdf (143 kB) - 20.03.2015 15:59:44
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9150_zaveryStan.pdf (259 kB) - 25.05.2015 11:18:04
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: