Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC920
Název záměru: Skládka odpadů S-OO Borek, rozšíření skládky
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecDačiceBorek u Dačic
Jihočeský krajJindřichův HradecDačiceBílkov
Jihočeský krajJindřichův HradecDobrohošťDobrohošť
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.01.2020 13:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek, Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČ oznamovatele: 60816180
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 28.12.2019
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: JHC920_oznameni.zip (76162 kB) - 28.11.2019 10:20:36
Informace o oznámení: JHC920_infOznam.pdf (168 kB) - 28.11.2019 10:21:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2020
Datum nabytí právní moci: 13.02.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHC920_zjistovaci.pdf (225 kB) - 13.01.2020 13:58:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: