Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1928
Název záměru: LIDL, PRODEJNA POTRAVIN - Plzeň, Nepomucká
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PLK1928_duvodyUkonceni.pdf (210 kB) - 31.03.2020 11:16:22
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňBručná
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.03.2020 11:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 26178541
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 13.03.2020
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: PLK1928_oznameni.zip (60067 kB) - 12.02.2020 08:29:14
Informace o oznámení: PLK1928_infOznam.pdf (520 kB) - 12.02.2020 08:29:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: