Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1512
Název záměru: ALPS Electric Czech site extension – Phase II
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHM1512_duvodyUkonceni.pdf (145 kB) - 27.04.2020 09:48:55
Zařazení: II/23
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoSebraniceSebranice u Boskovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.04.2020 09:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ALPS Electric Czech, s.r.o., se sídlem Sebranice 240, 679 31 Sebranice
IČ oznamovatele: 63484021
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 14.04.2020
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: JHM1512_oznameni.zip (41893 kB) - 11.03.2020 09:06:28
Informace o oznámení: JHM1512_infOznam.pdf (150 kB) - 11.03.2020 09:06:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: