Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK697
Název záměru: Revitalizace areálu IP Liberec včetně přístupové komunikace
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecOstašov u Liberce
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.01.2021 15:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FINAPRA Development a.s., Průmyslová 566/5, 108 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 05400376
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 08.01.2021
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: LBK697_oznameni.zip (43687 kB) - 08.10.2020 08:34:19
Informace o oznámení: LBK697_infOznam.pdf (349 kB) - 09.12.2020 12:42:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2021
Datum nabytí právní moci: 23.02.2021
Závěry zjišťovacího řízení: LBK697_zjistovaci.pdf (925 kB) - 21.01.2021 15:34:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: