Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2038
Název záměru: Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináBohumínNový Bohumín
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.09.2018 08:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MS UTILITIES & SERVICES a. s., Bezručova 1200, 735 81 Bohumín
IČ oznamovatele: 29400074
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 03.04.2017
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: MSK2038_oznameni.zip (8748 kB) - 09.03.2017 11:00:33
Informace o oznámení: MSK2038_infOznam.zip (524 kB) - 13.03.2017 12:47:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2017
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2038_zjistovaci.zip (1580 kB) - 28.04.2017 12:44:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK2038_infZjistovaci.pdf (274 kB) - 28.04.2017 12:44:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Štancl Luboš, Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.04.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 23.05.2018
Text dokumentace: MSK2038_dokumentace.pdf (1247 kB) - 18.04.2018 13:07:52
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: všechny příohy
MSK2038_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (20338 kB) - 18.04.2018 13:07:52
Informace o dokumentaci: MSK2038_infDokumentace.zip (515 kB) - 19.04.2018 11:50:33
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK2038_posudek.pdf (9656 kB) - 13.09.2018 08:55:21
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.09.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK2038_zaveryStan.zip (1601 kB) - 13.09.2018 08:55:58
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: