Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9177
Název záměru: Navýšení výroby ve společnosti Hyundai Dymos Czech s.r.o., 2016
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekNošoviceNošovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 04.05.2017 17:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hyundai Dymos Czech, s.r.o., Hyundai 700/3, 739 51 Nošovice
IČ oznamovatele: 27786161
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tížková Věra RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 01.10.2016
Text dokumentace: OV9177_dokumentace.zip (21408 kB) - 29.08.2016 15:45:28
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV9177_prepracovana.zip (8054 kB) - 27.02.2017 15:00:49
Informace o dokumentaci: OV9177_infDokumentace.pdf (170 kB) - 29.08.2016 15:46:01
Vrácení dokumentace: OV9177_vraceni.zip (2376 kB) - 30.11.2016 10:10:08
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Štancl Luboš, Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 01.04.2017
Text posudku: OV9177_posudek.zip (12065 kB) - 27.02.2017 15:04:38
Informace o posudku: OV9177_infPosudek.pdf (211 kB) - 27.02.2017 15:04:38
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
20.03.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV9177_inf1VP.pdf (217 kB) - 17.03.2017 13:44:59
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.05.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9177_zaveryStan.zip (1522 kB) - 04.05.2017 17:05:10
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: