Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Tížková Věra RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
28661/ENV/06, 89567/ENV/10, 58326/ENV/16, MZP/2021/710/5058
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3188/487/OPV/93
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: G-Consult, spol. s r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Výstavní 367/109
Zaměstnavatel - mesto: Ostrava
Zaměstnavatel - PSČ: 703 00
Zaměstnavatel - telefon: 597 430 932, 602 781 126
Bydliště - ulice: Baarova 976/7
Bydliště - město: Ostrava
Bydliště - PSČ: 709 00
Bydliště - telefon:
Email: tizkova@g-consult.cz
Poznámka: průmysl, těžba surovin, vodohospodářské stavby, liniové stavby, obchodní centra, zařízení pro nakládání s odpady
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: