Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1274
Název záměru: Gravitační odvodnění Hrušova (v oznámení posuzováno jako "Rozvojová zóna Hrušov")
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.1;II/1.2;II/1.7;II/9.1;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaHrušov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.08.2011 11:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČ oznamovatele: 00845451
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tížková Věra RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1274_oznameni.pdf (509 kB) - 28.05.2009 13:41:58
Informace o oznámení: MSK1274_infOznam.rtf (282 kB) - 28.05.2009 13:41:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.06.2009
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1274_zjistovaci.rtf (339 kB) - 05.08.2009 13:13:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tížková Věra RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1274_dokumentace.zip (25052 kB) - 03.01.2011 10:49:06
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1274_infDokumentace.rtf (285 kB) - 03.01.2011 10:49:06
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hammer Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1274_posudek.zip (31464 kB) - 03.06.2011 07:31:58
Informace o posudku: MSK1274_infPosudek.pdf (76 kB) - 03.06.2011 07:31:58
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1274_inf1VP.pdf (113 kB) - 30.06.2011 13:02:06
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1274_zapis1VP.doc (48 kB) - 01.08.2011 08:24:28
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK1274_zaveryStan.zip (1313 kB) - 31.08.2011 10:37:23
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: