Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1038
Název záměru: Rekonstrukce ocelárny, POLDI Hütte s.r.o. Kladno
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/4.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoKladnoKladno
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.03.2010 07:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: POLDI Hütte s.r.o., Průmyslová 1343, 272 62 Kladno
IČ oznamovatele: 25649787
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC1038_oznameni.zip (17238 kB) - 03.02.2009 12:33:12
Informace o oznámení: STC1038_infOznam.doc (83 kB) - 06.02.2009 09:02:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.03.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1038_zjistovaci.doc (119 kB) - 26.03.2009 07:17:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
24.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1038_dokumentace.zip (9442 kB) - 20.08.2009 09:13:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1038_infDokumentace.doc (76 kB) - 24.08.2009 08:45:15
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tížková Věra RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1038_posudek.pdf (212 kB) - 09.12.2009 08:54:06
Informace o posudku: STC1038_infPosudek.pdf (212 kB) - 11.12.2009 06:57:41
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
28.12.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1038_inf1VP.doc (65 kB) - 04.01.2010 09:03:58
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1038_zapis1VP.zip (666 kB) - 19.01.2010 13:09:42
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.03.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1038_zaveryStan.doc (236 kB) - 08.03.2010 07:47:00
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: