Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1175
Název záměru: Optimalizace provozu zařízení na odstraňování odpadů společnosti AVE Kralupy s.r.o.
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkKralupy nad VltavouLobeček
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 23.11.2016 11:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AVE Kralupy s.r.o.
IČ oznamovatele: 27935574
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tížková Věra RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 02.06.2016
Text dokumentace: OV1175_dokumentace.pdf (16942 kB) - 26.04.2016 11:55:27
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: ÚP+stanovisko dle § 45i + vyjádření MŽP
OV1175_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (515 kB) - 26.04.2016 11:55:27
Příloha 2 - Grafické přílohy
OV1175_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (3953 kB) - 26.04.2016 11:59:31
Příloha 3 - Rozptylová studie
OV1175_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (7982 kB) - 27.04.2016 09:39:50
příloha 4 - Hluková studie
OV1175_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (4099 kB) - 27.04.2016 09:40:55
příloha 5 - vliv na veř. zdraví
OV1175_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (13143 kB) - 27.04.2016 09:41:49
Informace o dokumentaci: OV1175_infDokumentace.pdf (270 kB) - 27.04.2016 11:57:37
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
30.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2016
Text posudku: OV1175_posudek.zip (28365 kB) - 29.08.2016 11:22:52
Informace o posudku: OV1175_infPosudek.pdf (222 kB) - 29.08.2016 11:22:52
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1175_inf1VP.pdf (208 kB) - 29.09.2016 14:10:40
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1175_zapis1VP.pdf (281 kB) - 23.11.2016 11:12:04
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1175_zaveryStan.pdf (455 kB) - 23.11.2016 11:18:10
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: