Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1489
Název záměru: Přeložka silnice I/45 Krnov – západní obchvat
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálBranticeBrantice
Moravskoslezský krajBruntálKrnovKrnov-Horní Předměstí
Moravskoslezský krajBruntálKrnovKrásné Loučky
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.09.2018 10:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Krnov, Hlavní nám. 1, 794 01 Krnov
IČ oznamovatele: 00296139
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1489_oznameni.pdf (3939 kB) - 07.10.2010 11:12:30
Informace o oznámení: MSK1489_infOznam.rtf (282 kB) - 13.10.2010 10:25:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.11.2010
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1489_zjistovaci.zip (1184 kB) - 23.11.2010 10:03:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1489_dokumentace.zip (97901 kB) - 11.11.2011 10:34:03
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1489_infDokumentace.rtf (287 kB) - 11.11.2011 10:34:03
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tížková Věra RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1489_posudek.zip (25278 kB) - 21.03.2012 10:50:33
Informace o posudku: MSK1489_infPosudek.rtf (287 kB) - 21.03.2012 10:54:03
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK1489_zaveryStan.zip (729 kB) - 08.06.2012 10:59:48
Prodloužení stanoviska: MSK1489_prodlouzeniStan.zip (1253 kB) - 11.09.2018 10:30:42
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: