Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
28927/ENV/06, 106601/ENV/10, 85722/ENV/15, MZP/2021/710/5303
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3869/625/OPV/93
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Průkopnická 24
Bydliště - město: Ostrava
Bydliště - PSČ: 700 30
Bydliště - telefon: 777 674 897
Email: skacel.alex@seznam.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: