Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9195
Název záměru: Silnice I/56 Ostrava - prodloužená Místecká, III. stavba
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV9195_duvodyUkonceni.pdf (89 kB) - 04.10.2019 13:15:13
Zařazení: I/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaMoravská Ostrava
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 04.10.2019 13:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupený Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 07.09.2017
Text dokumentace: OV9195_dokumentace.zip (27288 kB) - 07.08.2017 14:46:51
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV9195_infDokumentace.pdf (116 kB) - 07.08.2017 14:46:51
Vrácení dokumentace: OV9195_vraceni.zip (922 kB) - 04.10.2017 13:48:33
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: