Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM182
Název záměru: Větrné elektrárny Veselí nad Moravou (původní název: 3 větrné elektrárny typu ENERCONE E66 20.70 a kabelová přípojka na veřejnou síť)
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínVeselí nad MoravouVeselí nad Moravou
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.07.2009 14:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ecopower s.r.o., Masarykova 169, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ oznamovatele: 26913585
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Martincová Věra
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM182_oznameni.doc (3932 kB) - 26.07.2005 06:36:47
Informace o oznámení: JHM182_infOznam.doc (50 kB) - 25.07.2005 09:38:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM182_zjistovaci.doc (3189 kB) - 12.08.2005 08:57:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM182_dokumentace.doc (1093 kB) - 22.12.2008 15:41:08
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM182_infDokumentace.doc (45 kB) - 22.12.2008 15:41:08
Text vyhodnocení na Naturu 2000: JHM182_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (1878 kB) - 22.12.2008 15:41:21
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
06.04.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM182_posudek.pdf (3301 kB) - 02.04.2009 09:29:58
Informace o posudku: JHM182_infPosudek.doc (53 kB) - 02.04.2009 09:29:58
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM182_inf1VP.doc (46 kB) - 17.04.2009 11:58:46
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM182_zapis1VP.doc (76 kB) - 15.05.2009 08:27:31
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM182_zaveryStan.doc (141 kB) - 15.07.2009 13:27:22
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: