Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
43139/ENV/06, 45966/ENV/11, 23098/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
135/13/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Jiří Procházka@Partners
Zaměstnavatel - ulice: Pražská 2955
Zaměstnavatel - mesto: Varnsdorf
Zaměstnavatel - PSČ: 407 47
Zaměstnavatel - telefon: 602 555 230
Bydliště - ulice: Pražská 2955
Bydliště - město: Varnsdorf
Bydliště - PSČ: 407 47
Bydliště - telefon: 602 555 230
Email: prochazka@ekoaudit.cz, prochazka.adviser@gmail.com
Poznámka: environment, energetika, systémy řízení
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: