Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM221
Název záměru: Větrný park Nenkovice
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínNenkoviceNenkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.02.2007 15:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MBBF Viventy česká s.r.o., Jakubské nám. 6, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 26918013
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Hovoransko - Čejkovicko
Pálava
Soutok - Tvrdonicko
Střední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny
Dotčené EVL: Na Adamcích
Věteřovská vrchovina
Zápověď u Karlína
Text oznámení záměru: JHM221_oznameni.doc (1372 kB) - 02.01.2006 10:22:45
Informace o oznámení: JHM221_infOznam.doc (55 kB) - 02.01.2006 10:22:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM221_zjistovaci.doc (11802 kB) - 20.02.2006 13:29:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM221_dokumentace.doc (1356 kB) - 14.06.2006 07:33:25
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM221_infDokumentace.doc (50 kB) - 14.06.2006 07:33:25
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM221_posudek.pdf (285 kB) - 27.11.2006 09:06:18
Informace o posudku: JHM221_infPosudek.doc (50 kB) - 27.11.2006 09:06:18
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM221_inf1VP.doc (48 kB) - 28.11.2006 11:07:22
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM221_zapis1VP.doc (89 kB) - 21.12.2006 12:49:59
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM221_zaveryStan.doc (83 kB) - 07.02.2007 15:08:02
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: