Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1754
Název záměru: Soulad provozních podmínek letních aktivit ve Ski & Bike areálu Špičák
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyŽelezná RudaŠpičák
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.08.2018 10:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sport Service, spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 46882006
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 13.12.2015
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK1754_oznameni.pdf (2396 kB) - 23.11.2015 12:14:39
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: PLK1754_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (1550 kB) - 23.11.2015 12:14:39
Informace o oznámení: PLK1754_infOznam.pdf (130 kB) - 23.11.2015 12:14:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1754_zjistovaci.zip (2357 kB) - 21.12.2015 08:24:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1754_infZjistovaci.docx (35 kB) - 21.12.2015 08:24:30
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bílek Ondřej RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 04.07.2018
Text dokumentace: PLK1754_dokumentace.pdf (2428 kB) - 04.06.2018 09:26:54
Text přepracované/doplněné dokumentace: PLK1754_prepracovana.zip (8218 kB) - 04.06.2018 09:26:54
Informace o dokumentaci: PLK1754_infDokumentace.zip (237 kB) - 04.06.2018 09:26:54
Text vyhodnocení na Naturu 2000: PLK1754_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (2271 kB) - 04.06.2018 09:26:54
Vrácení dokumentace: PLK1754_vraceni.pdf (284 kB) - 13.02.2018 08:25:27
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1754_posudek.pdf (24818 kB) - 16.08.2018 10:14:30
Informace o posudku:
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
16.08.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK1754_zaveryStan.pdf (521 kB) - 16.08.2018 10:15:26
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: