Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK076
Název záměru: Bioplynová stanice Tlumačov
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: ZLK076_duvodyUkonceni.pdf (197 kB) - 12.03.2018 09:38:12
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínTlumačovTlumačov na Moravě
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.03.2018 09:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGROCORP s.r.o., Žlutava 307, 763 61 Napajedla
IČ oznamovatele: 60727055
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ZLK076_oznameni.doc (700 kB) - 10.11.2004 10:12:08
Informace o oznámení: ZLK076_infOznam.doc (102 kB) - 10.11.2004 10:12:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK076_zjistovaci.doc (143 kB) - 12.01.2005 10:59:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK076_dokumentace.doc (701 kB) - 22.07.2005 09:39:20
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK076_infDokumentace.doc (97 kB) - 22.07.2005 09:40:47
Vrácení dokumentace: ZLK076_vraceni.doc (148 kB) - 16.12.2005 07:46:05
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: