Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK090
Název záměru: Větrný park Koclířov
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyKamenná HorkaČeská Kamenná Horka
Pardubický krajSvitavyKoclířovKoclířov
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.03.2006 12:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Větrná energie Morava s.r.o., Vídeňská 121, 619 00 Brno-jih
IČ oznamovatele: 26932521
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK090_oznameni.doc (735 kB) - 10.11.2004 09:44:20
Informace o oznámení: PAK090_infOznam.doc (44 kB) - 10.11.2004 09:44:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PAK090_zjistovaci.doc (87 kB) - 14.01.2005 09:46:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK090_dokumentace.doc (977 kB) - 12.10.2005 07:47:02
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK090_infDokumentace.doc (45 kB) - 12.10.2005 07:47:02
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK090_posudek.doc (655 kB) - 20.01.2006 12:54:31
Informace o posudku: PAK090_infPosudek.doc (46 kB) - 20.01.2006 12:54:33
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK090_inf1VP.doc (43 kB) - 21.02.2006 09:01:56
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK090_zapis1VP.doc (147 kB) - 21.03.2006 08:40:07
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK090_zaveryStan.doc (154 kB) - 24.03.2006 12:49:12
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: