Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7140
Název záměru: Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. – změna lakovací linky
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoZnojmoZnojmo-město
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 04.08.2016 13:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Tovární 67, 503 52 Skřivany
IČ oznamovatele: 29296803
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 18.03.2016
Text dokumentace: OV7140_dokumentace.zip (29706 kB) - 10.02.2016 08:14:19
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV7140_infDokumentace.pdf (86 kB) - 11.02.2016 09:48:31
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 25.07.2016
Text posudku: OV7140_posudek.zip (1252 kB) - 17.06.2016 10:37:02
Informace o posudku: OV7140_infPosudek.docx (35 kB) - 17.06.2016 10:37:02
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV7140_zaveryStan.pdf (368 kB) - 04.08.2016 13:28:56
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: