Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK411
Název záměru: Větrná elektrárna Enercon E70 – Nový Hrádek
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodNový HrádekNový Hrádek
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.12.2009 09:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
IČ oznamovatele: 25938924
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: HKK411_oznameni.doc (1670 kB) - 23.05.2008 11:05:26
Informace o oznámení: HKK411_infOznam.pdf (138 kB) - 23.05.2008 11:05:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK411_zjistovaci.pdf (171 kB) - 20.06.2008 12:19:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK411_dokumentace.zip (85574 kB) - 08.06.2009 09:04:19
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK411_infDokumentace.pdf (139 kB) - 03.06.2009 11:43:02
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rous Jiří Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK411_posudek.pdf (493 kB) - 01.10.2009 11:46:46
Informace o posudku: HKK411_infPosudek.pdf (169 kB) - 01.10.2009 11:46:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK411_inf1VP.pdf (168 kB) - 13.10.2009 11:37:38
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK411_zapis1VP.pdf (231 kB) - 09.11.2009 15:50:01
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: HKK411_zaveryStan.pdf (321 kB) - 01.12.2009 09:59:20
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: