Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK200
Název záměru: Větrné elektrárny Kladeruby
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínKladerubyKladeruby
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.10.2008 11:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VENTUREAL s. r. o.
IČ oznamovatele: 26268868
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ZLK200_oznameni.pdf (690 kB) - 28.11.2006 09:33:55
Informace o oznámení: ZLK200_infOznam.doc (104 kB) - 28.11.2006 09:33:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK200_zjistovaci.doc (128 kB) - 21.12.2006 14:48:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK200_dokumentace.doc (2481 kB) - 30.01.2008 09:42:31
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK200_infDokumentace.pdf (34 kB) - 30.01.2008 07:21:26
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK200_posudek.pdf (204 kB) - 30.06.2008 07:40:18
Informace o posudku: ZLK200_infPosudek.pdf (33 kB) - 30.06.2008 07:40:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK200_inf1VP.pdf (31 kB) - 29.08.2008 11:37:41
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK200_zapis1VP.pdf (217 kB) - 29.08.2008 11:37:41
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.10.2008
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK200_zaveryStan.pdf (122 kB) - 10.10.2008 10:45:47
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: