Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1652
Název záměru: Centrum obchodu a služeb, Sušice - ul. Hrádecká
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovySušiceSušice nad Otavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.04.2014 15:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sušice s.r.o., Tleskačova 1660, 664 34 Kuřim
IČ oznamovatele: 29361125
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 20.06.2013
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1652_oznameni.zip (10976 kB) - 31.05.2013 09:19:05
Informace o oznámení: PLK1652_infOznam.zip (43 kB) - 03.06.2013 14:43:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1652_zjistovaci.zip (7718 kB) - 28.06.2013 09:30:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1652_infZjistovaci.doc (42 kB) - 28.06.2013 09:30:02
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.10.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 16.11.2013
Text dokumentace: PLK1652_dokumentace.zip (12104 kB) - 17.10.2013 08:34:07
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1652_infDokumentace.zip (60 kB) - 17.10.2013 08:34:07
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 21.03.2014
Text posudku: PLK1652_posudek.zip (2894 kB) - 19.02.2014 08:32:39
Informace o posudku: PLK1652_infPosudek.zip (198 kB) - 19.02.2014 08:37:06
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.03.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK1652_inf1VP.pdf (128 kB) - 17.03.2014 09:20:36
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK1652_zapis1VP.docx (39 kB) - 02.04.2014 13:04:19
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.04.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK1652_zaveryStan.pdf (426 kB) - 14.04.2014 15:02:29
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: