Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK226
Název záměru: Větrný park Rakov
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovBýškoviceBýškovice
Olomoucký krajPřerovHorní NětčiceHorní Nětčice
Olomoucký krajPřerovMalhoticeMalhotice
Olomoucký krajPřerovOpatoviceOpatovice u Hranic
Olomoucký krajPřerovRakovRakov u Hranic
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.09.2008 15:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VENTUREAL s.r.o., Vídeňská 121, 619 00 Brno
IČ oznamovatele: 26268868
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OLK226_oznameni.pdf (808 kB) - 19.10.2006 08:39:55
Informace o oznámení: OLK226_infOznam.doc (47 kB) - 20.10.2006 10:28:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2006
Závěry zjišťovacího řízení: OLK226_zjistovaci.doc (127 kB) - 08.12.2006 12:18:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK226_dokumentace.doc (1239 kB) - 21.12.2007 11:32:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK226_infDokumentace.doc (40 kB) - 21.12.2007 11:32:32
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK226_posudek.pdf (233 kB) - 20.05.2008 10:38:29
Informace o posudku: OLK226_infPosudek.doc (41 kB) - 20.05.2008 10:38:29
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
13.06.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK226_inf1VP.doc (47 kB) - 11.06.2008 15:14:23
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK226_zapis1VP.doc (84 kB) - 04.08.2008 09:37:53
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK226_zaveryStan.doc (161 kB) - 09.09.2008 14:15:53
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: