Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM217
Název záměru: Větrný park Násedlovice
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínDambořiceDambořice
Jihomoravský krajHodonínNásedloviceNásedlovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2007 07:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MBBF Viventy česká s.r.o., Jakubské nám. 6, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 26918013
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Hovoransko - Čejkovicko
Lednické rybníky
Pálava
Soutok - Tvrdonicko
Střední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny
Dotčené EVL: Hovoranské louky
Louky pod Kumstátem
Na Adamcích
Text oznámení záměru: JHM217_oznameni.doc (1228 kB) - 20.12.2005 11:04:54
Informace o oznámení: JHM217_infOznam.doc (55 kB) - 20.12.2005 11:04:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM217_zjistovaci.doc (10796 kB) - 31.01.2006 14:06:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM217_dokumentace.doc (1357 kB) - 05.06.2006 15:17:10
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM217_infDokumentace.doc (51 kB) - 05.06.2006 15:17:11
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM217_posudek.doc (518 kB) - 19.10.2006 09:30:40
Informace o posudku: JHM217_infPosudek.doc (50 kB) - 19.10.2006 09:30:41
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM217_inf1VP.doc (48 kB) - 06.11.2006 10:14:39
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM217_zapis1VP.doc (88 kB) - 05.12.2006 09:44:15
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Prokázán
Text stanoviska: JHM217_zaveryStan.doc (98 kB) - 15.01.2007 07:50:18
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýHodonínMěstský úřad Ždánice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: