Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM297
Název záměru: Větrný park Žeravice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínŽeraviceŽeravice u Kyjova
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.09.2008 16:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Miroslav Kozumplík, Žeravice 198, 696 47 Žeravice
IČ oznamovatele: 16345410
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Dotčené EVL: Chřiby
Text oznámení záměru: JHM297_oznameni.doc (795 kB) - 26.09.2006 07:35:10
Informace o oznámení: JHM297_infOznam.doc (46 kB) - 26.09.2006 07:35:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM297_zjistovaci.doc (86 kB) - 06.11.2006 08:30:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM297_dokumentace.doc (1003 kB) - 15.05.2007 12:32:44
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM297_infDokumentace.doc (47 kB) - 15.05.2007 12:32:44
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM297_posudek.pdf (195 kB) - 20.09.2007 10:18:10
Informace o posudku: JHM297_infPosudek.doc (56 kB) - 20.09.2007 10:18:10
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
04.10.2007
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM297_inf1VP.doc (50 kB) - 30.11.2007 11:12:12
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM297_zapis1VP.doc (128 kB) - 30.11.2007 11:12:12
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2008
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM297_zaveryStan.doc (137 kB) - 15.09.2008 15:29:25
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: