Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM498
Název záměru: Úprava a oprava stávající větrné elektrárny Bojiště
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínKuželovKuželov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.05.2010 15:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ECOPOWER s.r.o., Masarykova 169, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ oznamovatele: 26913585
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Marťan Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM498_oznameni.doc (4321 kB) - 27.07.2007 12:53:58
Informace o oznámení: JHM498_infOznam.doc (49 kB) - 27.07.2007 12:53:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM498_zjistovaci.doc (64 kB) - 04.09.2007 09:52:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM498_dokumentace.doc (1899 kB) - 22.12.2008 14:42:41
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM498_infDokumentace.doc (49 kB) - 22.12.2008 14:42:41
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM498_posudek.pdf (2569 kB) - 22.04.2009 13:40:40
Informace o posudku: JHM498_infPosudek.doc (54 kB) - 22.04.2009 13:40:40
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
07.05.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM498_inf1VP.doc (50 kB) - 07.05.2009 12:33:35
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM498_zapis1VP.doc (82 kB) - 27.05.2009 15:15:50
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM498_zaveryStan.pdf (190 kB) - 19.05.2010 14:35:44
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: