Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM148
Název záměru: Větrná elektrárna Vrbice
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavVrbiceVrbice u Velkých Pavlovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.08.2006 16:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Viventy česká s.r.o., Brno, nám. Svobody 9, PSČ 602 00
IČ oznamovatele: 26918013
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Hovoransko - Čejkovicko
Dotčené EVL: Vrbický hájek
Text oznámení záměru: JHM148_oznameni.doc (2006 kB) - 25.02.2005 11:25:35
Informace o oznámení: JHM148_infOznam.doc (50 kB) - 25.02.2005 11:25:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM148_zjistovaci.doc (3347 kB) - 18.04.2005 07:31:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM148_dokumentace.doc (1247 kB) - 02.12.2005 11:12:52
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM148_infDokumentace.doc (49 kB) - 02.12.2005 11:12:53
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM148_posudek.doc (3821 kB) - 14.04.2006 11:43:24
Informace o posudku: JHM148_infPosudek.doc (50 kB) - 14.04.2006 11:43:24
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM148_inf1VP.doc (48 kB) - 02.05.2006 07:05:57
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM148_zapis1VP.doc (80 kB) - 26.05.2006 09:08:21
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Prokázán
Text stanoviska: JHM148_zaveryStan.doc (84 kB) - 31.08.2006 15:07:57
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBřeclavMěstský úřad Velké Pavlovice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: