Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1087
Název záměru: Větrná elektrárna Amerika, k.ú. Kasejovice, p.č.1237
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihKasejoviceKasejovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.10.2011 08:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VATEC electronics spol. s r.o., Paštiky 13, 388 01 Bezděkovice
IČ oznamovatele: 60617705
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: PLK1087_oznameni.pdf (3617 kB) - 29.06.2007 09:00:32
Informace o oznámení: PLK1087_infOznam.doc (55 kB) - 29.06.2007 11:17:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2007
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1087_zjistovaci.zip (902 kB) - 31.07.2007 08:48:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK1087_dokumentace.zip (13054 kB) - 27.02.2009 11:22:20
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1087_infDokumentace.doc (53 kB) - 27.02.2009 13:17:16
Vrácení dokumentace: PLK1087_vraceni.zip (171 kB) - 02.09.2008 11:24:21
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Motl Luboš Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1087_posudek.pdf (1262 kB) - 16.06.2009 13:56:20
Informace o posudku: PLK1087_infPosudek.doc (55 kB) - 16.06.2009 13:56:20
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK1087_inf1VP.doc (51 kB) - 24.07.2009 08:53:40
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK1087_zapis1VP.zip (996 kB) - 17.08.2009 10:09:58
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.09.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK1087_zaveryStan.zip (48 kB) - 14.10.2011 07:57:58
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena vyjádřením Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí , č.j.: ŽP/10885/11 ze dne 12.10.2011o 5 let, tedy do dne 12.10. 2016.