Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK409
Název záměru: Výstavba větrné elektrárny s turistickou vyhlídkou v Ostružné - Petříkově
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OLK409_duvodyUkonceni.pdf (493 kB) - 29.01.2018 17:02:05
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajJeseníkOstružnáOstružná
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Oznamovatel: Ing. František Kaštyl - KASTE, Trocnovská 15, 772 00 Olomouc
IČO oznamovatele: 22991808
Datum a čas posledních úprav: 29.01.2018 17:02
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Dotčené ptačí oblasti: Jeseníky
Dotčené EVL: Rychlebské hory - Sokolský hřbet
Text oznámení záměru: OLK409_oznameni.pdf (2361 kB) - 25.07.2008 09:38:15
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OLK409_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (1377 kB) - 25.07.2008 09:38:15
Informace o oznámení: OLK409_infOznam.doc (49 kB) - 25.07.2008 09:38:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.09.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OLK409_zjistovaci.doc (129 kB) - 09.09.2008 07:10:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Dokumentace nebyla předložena