Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1442
Název záměru: Větrné elektrárny Pernarec
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severPernarecNěšov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.11.2010 08:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AFE Bohemia, s.r.o., Bezručova 29/184, 301 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 26407850
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Horák Jan RNDr.
Text oznámení záměru: PLK1442_oznameni.doc (8894 kB) - 16.09.2009 07:02:55
Informace o oznámení: PLK1442_infOznam.doc (55 kB) - 16.09.2009 07:02:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.09.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1442_zjistovaci.zip (529 kB) - 30.11.2009 08:23:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK1442_dokumentace.zip (6930 kB) - 01.09.2010 06:55:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1442_posudek.doc (387 kB) - 02.07.2010 08:28:18
Informace o posudku: PLK1442_infPosudek.doc (55 kB) - 02.07.2010 08:28:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK1442_inf1VP.doc (53 kB) - 17.08.2010 07:40:40
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK1442_zapis1VP.zip (35 kB) - 20.09.2010 12:30:54
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.11.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK1442_zaveryStan.doc (125 kB) - 11.11.2010 08:28:42
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: