Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1593
Název záměru: Obalovna živičných směsí Březín
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severKrsyTrhomné
Plzeňský krajPlzeň-severNečtinyBřezín
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2012 12:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jiří Čech, Dašická 491, 190 17 Praha 9
IČ oznamovatele: 87661969
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.08.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Lundáková Ivana Ing.
Text oznámení záměru: PLK1593_oznameni.zip (55626 kB) - 11.08.2011 06:27:43
Informace o oznámení: PLK1593_infOznam.doc (57 kB) - 11.08.2011 06:27:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2011
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1593_zjistovaci.zip (17087 kB) - 15.09.2011 11:27:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK1593_dokumentace.zip (45736 kB) - 05.03.2012 12:21:01
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1593_infDokumentace.doc (57 kB) - 05.03.2012 12:21:01
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 26.05.2012
Text posudku: PLK1593_posudek.zip (48420 kB) - 26.04.2012 09:32:14
Informace o posudku: PLK1593_infPosudek.doc (57 kB) - 26.04.2012 09:32:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK1593_inf1VP.zip (23 kB) - 24.05.2012 10:15:17
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK1593_zapis1VP.pdf (4116 kB) - 13.07.2012 10:20:20
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK1593_zaveryStan.doc (107 kB) - 15.08.2012 11:07:52
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: