Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1065
Název záměru: Větrná elektrárna 2 MW - Danielka, p.p.č. 1278/4, k.ú. Kasejovice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihKasejoviceKasejovice
Poznámka: p.p.č. 1278/4
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.11.2011 10:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EGF spol. s r.o., Na Tržišti 862, 342 01 Sušice
IČ oznamovatele: 00871192
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK1065_oznameni.doc (14668 kB) - 26.06.2007 10:43:37
Informace o oznámení: PLK1065_infOznam.doc (55 kB) - 26.06.2007 10:45:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1065_zjistovaci.zip (1788 kB) - 26.07.2007 11:47:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK1065_dokumentace.zip (82027 kB) - 26.02.2009 11:41:25
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1065_infDokumentace.doc (54 kB) - 26.02.2009 10:15:21
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace: PLK1065_vraceni.zip (171 kB) - 25.08.2008 13:52:37
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Motl Luboš Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1065_posudek.pdf (1203 kB) - 17.06.2009 09:45:34
Informace o posudku: PLK1065_infPosudek.doc (53 kB) - 17.06.2009 09:45:53
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK1065_inf1VP.doc (50 kB) - 24.07.2009 08:38:50
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK1065_zapis1VP.zip (267 kB) - 13.08.2009 08:50:10
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK1065_zaveryStan.zip (48 kB) - 02.11.2011 10:30:49
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena vyjádřením Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí , č.j. ŽP/11494/11 ze dne 2.11.2011 o 5 let, tedy do dne 12.10.2016.