Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM218
Název záměru: Větrný park Bošovice
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovBošoviceBošovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.04.2007 11:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VENTUREAL s.r.o., Vídeňská 121, 619 00 Brno
IČ oznamovatele: 26268868
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Hovoransko - Čejkovicko
Lednické rybníky
Pálava
Soutok - Tvrdonicko
Střední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny
Dotčené EVL: Visengrunty
Text oznámení záměru: JHM218_oznameni.doc (2951 kB) - 22.12.2005 10:58:17
Informace o oznámení: JHM218_infOznam.doc (51 kB) - 22.12.2005 10:58:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM218_zjistovaci.doc (7516 kB) - 06.02.2006 09:19:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM218_dokumentace.doc (1108 kB) - 31.08.2006 15:06:55
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM218_infDokumentace.doc (47 kB) - 31.08.2006 15:06:55
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM218_posudek.doc (558 kB) - 13.02.2007 10:02:18
Informace o posudku: JHM218_infPosudek.doc (48 kB) - 13.02.2007 10:02:18
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM218_inf1VP.doc (47 kB) - 22.02.2007 09:30:12
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM218_zapis1VP.doc (86 kB) - 20.03.2007 08:18:37
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM218_zaveryStan.doc (99 kB) - 27.04.2007 10:07:40
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýVyškovMěstský úřad Slavkov u Brna
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: