Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK353
Název záměru: Stavba větrné elektrárny u Železného Újezdu
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihČížkovŽelezný Újezd
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.03.2008 08:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EuroGiga s.r.o.
IČ oznamovatele: 25232860
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK353_oznameni.doc (3472 kB) - 18.08.2006 07:36:29
Informace o oznámení: PLK353_infOznam.doc (55 kB) - 18.08.2006 07:40:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PLK353_zjistovaci.zip (2085 kB) - 08.11.2006 15:20:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK353_dokumentace.zip (12879 kB) - 12.09.2007 15:28:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK353_infDokumentace.doc (55 kB) - 12.09.2007 15:28:59
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK353_posudek.ZIP (47619 kB) - 15.01.2008 13:15:48
Informace o posudku: PLK353_infPosudek.doc (43 kB) - 15.01.2008 13:16:34
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
05.03.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK353_inf1VP.doc (43 kB) - 11.02.2008 12:23:59
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK353_zapis1VP.doc (51 kB) - 20.03.2008 08:54:33
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.03.2008
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK353_zaveryStan.doc (77 kB) - 20.03.2008 08:58:38
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-jihMěstský úřad Nepomuk
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: