Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM623
Název záměru: Větrný park Rešice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoRešiceRešice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.08.2010 10:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 25938924
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM623_oznameni.doc (1026 kB) - 16.05.2008 11:38:56
Informace o oznámení: JHM623_infOznam.doc (60 kB) - 16.05.2008 11:38:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.06.2008
Závěry zjišťovacího řízení: JHM623_zjistovaci.doc (98 kB) - 20.06.2008 11:06:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM623_dokumentace.doc (3348 kB) - 08.02.2010 08:17:50
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM623_infDokumentace.doc (58 kB) - 08.02.2010 08:15:31
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.05.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM623_posudek.pdf (10624 kB) - 25.05.2010 13:27:21
Informace o posudku: JHM623_infPosudek.doc (61 kB) - 25.05.2010 13:27:06
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.05.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM623_inf1VP.doc (54 kB) - 27.05.2010 15:06:27
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM623_zapis1VP.doc (163 kB) - 23.07.2010 12:29:14
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
16.08.2010
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM623_zaveryStan.doc (159 kB) - 16.08.2010 09:29:11
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: