Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM208
Název záměru: Větrný park Klobouky
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavKlobouky u BrnaKlobouky u Brna
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2007 10:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MBBF Viventy česká s.r.o., Jakubské nám. 6, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 26918013
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Ochůzky - Nedánov
Louky pod Kumstátem
Text oznámení záměru: JHM208_oznameni.doc (1872 kB) - 04.11.2005 12:53:26
Informace o oznámení: JHM208_infOznam.doc (51 kB) - 04.11.2005 12:53:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM208_zjistovaci.doc (12654 kB) - 12.01.2006 11:16:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM208_dokumentace.doc (1442 kB) - 26.06.2006 12:50:41
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM208_infDokumentace.doc (50 kB) - 26.06.2006 12:50:41
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM208_posudek.pdf (592 kB) - 23.04.2007 14:18:08
Informace o posudku: JHM208_infPosudek.doc (49 kB) - 23.04.2007 14:18:08
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM208_inf1VP.doc (46 kB) - 17.01.2007 14:11:19
Zápis z 1. veřejného projednání:
Informace o místě a času konání
2. veřejného projednání:
JHM208_inf2VP.doc (48 kB) - 03.05.2007 13:32:57
Zápis z 2. veřejného projednání: JHM208_zapis2VP.doc (82 kB) - 06.06.2007 15:53:50
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Prokázán
Text stanoviska: JHM208_zaveryStan.doc (107 kB) - 15.08.2007 09:39:34
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBřeclavMěstský úřad Klobouky u Brna
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Posouzení Natura 2000 pro posudek zpracovali: Ing. Pavel Koláček, Ph.D.; RNDr. Lukáš Merta, Ph.D.; Mgr. Věra Velecká