Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8050
Název záměru: Modernizace lyžařského areálu Valašské Klobouky
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínValašské KloboukyValašské Klobouky
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 30.12.2008 10:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Valašské Klobouky
IČ oznamovatele: 00284611
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.01.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV8050_oznameni.pdf (10544 kB) - 16.01.2007 20:25:03
Informace o oznámení: OV8050_infOznam.doc (52 kB) - 16.01.2007 20:41:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.02.2007
Závěry zjišťovacího řízení: OV8050_zjistovaci.DOC (86 kB) - 22.02.2007 09:11:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínMěstský úřad Valašské Klobouky
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV8050_dokumentace.pdf (9830 kB) - 08.07.2008 09:53:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8050_infDokumentace.doc (60 kB) - 08.07.2008 09:49:59
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8050_posudek.pdf (10407 kB) - 22.09.2008 10:13:21
Informace o posudku: OV8050_infPosudek.PDF (141 kB) - 22.09.2008 15:50:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8050_inf1VP.doc (55 kB) - 30.10.2008 09:06:25
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8050_zapis1VP.PDF (796 kB) - 30.12.2008 10:51:41
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV8050_zaveryStan.PDF (1257 kB) - 30.12.2008 10:43:45
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínMěstský úřad Valašské Klobouky
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: