Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK923
Název záměru: Most přes řeku Olši u Budzoše
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1;§4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekNávsíNávsí
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.12.2008 09:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Návsí, 739 92 Návsí 327
IČ oznamovatele: 60781688
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Filipová Lenka RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Cieslar Libor Mgr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Olše
Text oznámení záměru: MSK923_oznameni.doc (145 kB) - 31.10.2007 10:04:36
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MSK923_vyhodnoceniNaturaOznameni.doc (3112 kB) - 01.11.2007 08:58:16
Informace o oznámení: MSK923_infOznam.DOC (125 kB) - 30.10.2007 10:15:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2007
Závěry zjišťovacího řízení: MSK923_zjistovaci.DOC (156 kB) - 13.12.2007 12:52:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Filipová Lenka RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Cieslar Libor Mgr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK923_dokumentace (2125 kB) - 26.05.2008 07:18:05
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK923_infDokumentace.rtf (284 kB) - 22.05.2008 09:15:05
Text vyhodnocení na Naturu 2000: MSK923_vyhodnoceniNaturaDokumentace (3112 kB) - 26.05.2008 07:18:06
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
27.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK923_posudek.pdf (1873 kB) - 27.08.2008 07:30:36
Informace o posudku: MSK923_infPosudek.rtf (282 kB) - 27.08.2008 07:30:36
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK923_zaveryStan.rtf (334 kB) - 22.12.2008 09:36:19
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: