Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK277
Název záměru: Doplnění infrastruktury lyžařského areálu o zařízení pro výrobu technického sněhu, lokalita Malák, Jablonné nad Orlicí
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíJablonné nad OrlicíJablonné nad Orlicí
Pardubický krajÚstí nad OrlicíMistroviceMistrovice nad Orlicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.10.2007 14:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KESTIN spol. s r.o., Aloise Hanuše 141, 561 64 Jablonné nad Orlicí
IČ oznamovatele: 60935251
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Tichá Orlice
Text oznámení záměru: PAK277_oznameni.doc (11498 kB) - 27.07.2007 12:24:21
Informace o oznámení: PAK277_infOznam.doc (61 kB) - 27.07.2007 12:24:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.10.2007
Závěry zjišťovacího řízení: PAK277_zjistovaci.doc (106 kB) - 31.10.2007 14:59:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýÚstí nad OrlicíMěstský úřad Jablonné nad Orlicí
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: