Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9104
Název záměru: Doubrava - nové vedení 110 kV
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináDoubravaDoubrava u Orlové
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 30.12.2009 17:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Elektrovod Holding, a.s., org. složka Brno, prac. České Budějovice, Čechova 59
IČ oznamovatele: 62161172
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: OV9104_oznameni.pdf (4620 kB) - 09.10.2009 06:50:16
Informace o oznámení: OV9104_infOznam.doc (309 kB) - 08.10.2009 12:07:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV9104_zjistovaci.zip (3121 kB) - 30.12.2009 17:59:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: