Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM840
Název záměru: Nový vstupní areál ZOO Brno
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoBystrc
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoKníničky
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.06.2012 09:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
IČ oznamovatele: 25764314
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: JHM840_oznameni.pdf (4928 kB) - 16.06.2010 13:05:15
Informace o oznámení: JHM840_infOznam.pdf (108 kB) - 16.06.2010 13:05:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.07.2010
Závěry zjišťovacího řízení: JHM840_zjistovaci.pdf (145 kB) - 21.07.2010 08:25:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM840_dokumentace.zip (34237 kB) - 16.08.2011 10:32:00
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM840_infDokumentace.doc (64 kB) - 16.08.2011 10:32:00
Vrácení dokumentace: JHM840_vraceni.doc (44 kB) - 11.03.2011 10:52:52
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM840_posudek.pdf (7942 kB) - 19.01.2012 15:42:17
Informace o posudku: JHM840_infPosudek.doc (65 kB) - 14.02.2012 16:39:53
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
13.02.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM840_inf1VP.doc (48 kB) - 13.02.2012 10:36:19
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM840_zapis1VP.doc (145 kB) - 07.03.2012 11:23:39
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.06.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM840_zaveryStan.doc (220 kB) - 05.06.2012 08:01:01
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: