Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8088
Název záměru: Lyžařský vlek Soláň - Bzové
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínVelké KarloviceVelké Karlovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 21.11.2008 08:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Miroslav Šturala, Hotel Luka – Soláň, Soláň 0211, 756 06 Velké Karlovice
IČ oznamovatele: 12118699
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: OV8088_oznameni.pdf (5538 kB) - 30.09.2008 07:48:52
Informace o oznámení: OV8088_infOznam.doc (60 kB) - 01.10.2008 12:26:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.11.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OV8088_zjistovaci.doc (113 kB) - 21.11.2008 08:40:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Karolinka
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: