Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK033
Název záměru: Stavba Větrných elektáren Nýdek Loučka
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekNýdekNýdek
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.03.2004 16:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: WIND Bocanovice
IČ oznamovatele: 25907565
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK033_oznameni.rtf (159 kB) - 23.12.2002 11:05:59
Informace o oznámení: MSK033_infOznam.doc (66 kB) - 23.12.2002 11:06:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK033_zjistovaci.doc (1503 kB) - 12.03.2003 10:29:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK033_dokumentace.zip (4428 kB) - 20.10.2003 16:17:07
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK033_infDokumentace.doc (146 kB) - 27.10.2003 07:50:07
Vrácení dokumentace: MSK033_vraceni.doc (59 kB) - 13.10.2003 08:57:03
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK033_posudek.zip (1350 kB) - 05.12.2003 11:47:35
Informace o posudku: MSK033_infPosudek.doc (139 kB) - 05.12.2003 11:48:58
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK033_inf1VP.doc (139 kB) - 05.12.2003 11:51:40
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK033_zapis1VP.doc (77 kB) - 22.01.2004 13:56:31
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK033_zaveryStan.doc (203 kB) - 31.03.2004 15:18:54
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: