Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK854
Název záměru: Logistické odpadové centrum Bergasto Suchonice, optimalizace provozu
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní:
Zařazení: II/55;II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucSuchoniceSuchonice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.08.2021 09:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Bergasto s.r.o., Ztracená 254/6, 779 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 28340957
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 06.04.2020
Zpracovatel oznámení: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: OLK854_oznameni.zip (44286 kB) - 06.03.2020 09:43:53
Informace o oznámení: OLK854_infOznam.pdf (232 kB) - 06.03.2020 09:43:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2020
Závěry zjišťovacího řízení: OLK854_zjistovaci.pdf (562 kB) - 06.05.2020 09:28:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Damek Michal Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 18.06.2021
Text dokumentace: OLK854_dokumentace.zip (126152 kB) - 19.05.2021 08:54:44
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK854_infDokumentace.pdf (234 kB) - 19.05.2021 09:26:31
Vrácení dokumentace: OLK854_vraceni.pdf (229 kB) - 11.08.2021 09:18:36
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: